О центру

Центар за Даљинску детекцију на Рударско-геолошком факултету у Београду је основао проф. др Мирослав Марковић са својим сарадницима са катедре за Методе геолошког картирања 1976. године.

Последње деценије, са развојем нових технологија, Центар је 2006. године прерастао у Центар за Даљинску детекцију и ГИС. Руководилац центра је проф. др Радмила Павловић.

Опремљеност

Центар за Даљинску детекцију и ГИС Рударско-геолошког факултета располаже специјализованом софтверском и хардверском опремом за примену и обраду најновијих генерација сателитских и аероснимака. Припремљене снимке могу користити даље за своје потребе и многе друге гране (шумарство, хидрологија, пољопривреда), а не само геологија.

Кадар Центра посебно је специјализован за примену даљинске детекције у геолошким истраживањима и ГИС-у. У томе има богато искуство и референце, почев од великих и разноврсних пројеката у бившој Југославији, Србији, преко великих пројеката у иностранству, од којих треба издвојити пројекте у Алжиру, Либији, Ирану, Ираку, Перуу, Венецуели, Сомалији.

Најзначајнији пројекти на нашим просторима у скорије време су:

  • пројекат израде катастра клизишта на територији Београда – BEOSlide,
  • Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС,
  • Фотогеолошка анализа подручја ХЕ Дабар у БиХ,
  • Фотогеолошка анализа подручја будуће ХЕ на реци Комарници у Црној Гори, и др.

Контакт

  • Рударско-геолошки факултет
  • Ђушина 7, 11000 Београд
  • E-mail: cdd-gis@rgf.bg.ac.rs
  • Фејсбук страна

Curriculum RSC